Реєстрація іноземної неурядової організації на території України. Частина I.

Категорія новини0 Comments

неурядица організація

Питання на даний час досить актуальне, адже у зв’язку із ситуацією на сході України, присутність іноземних неурядових організації відчутно збільшилась. Відповідно, перед українськими юристами стоїть питання щодо їх легалізації (реєстрації (акредитації), відкриття банківських рахунків, відкриття робочих віз для представників таких організацій і т.д.).

Щоб уникнути в подальшому будь-яких не сходжень при реєстрації, потрібно визначити мету, предмет, сфери та характер діяльності Організації. В даній статті ми будемо роз’яснювати реєстрацію іноземної неурядової організації, метою якої є надання благодійної допомоги.
Законодавство України пропонує нам два шляхи легалізації таких Організацій:

1. Відкриття відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації (регулюється ЗУ «Про громадські об’єднання»).
2. Створення благодійного фонду, де засновником буде така іноземна Організація (регулюється ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації».)

Ці два шляхи дають можливість в повній мірі здійснювати свою діяльність на території України. Проте, між ними існують певні відмінності — як зі сторони процесу реєстрації, так і їхнього статусу.
Давайте визначимо, що таке благодійний фонд та відокремлений підрозділ.

Отже:

Благодійний фонд — Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками. Благодійний фонд має статус юридичної особи.

Відокремлений підрозділ — це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Відокремлений підрозділ не є юридичною особою. Його керівник діє, в будь-якому випадку, від імені юридичної особи на підставі довіреності.

Потрібно також знати, що філії та представництва – різні поняття.

Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

В даній статті ми опишемо тільки перший шлях — акредитацію (реєстрацію) відокремленого підрозділу. Потрібно зазначити, що він є найдовшим по тривалості реєстрації.

1. Розгляд документів проходить протягом 20-ти днів (тут хочу підкреслити — якщо у разі помилки в документах, реєстратор пише відмову і направляє пакет документів вам на доопрацювання, то Ви будете змушені повторно подати документи (це може затягнутись на 20-30 днів). Такого поняття, як «донести виправлені документи» не існує.

2. Контакт з реєстратором відсутній, акредитація відбувається на вищому рівні державних органів, підписується міністром (проблема в тому, що міністр у нас дуже зайнята людина, тому, навіть якщо з документами у вас все гаразд і вони повністю опрацьовані реєстратором, міністр може їх підписувати ще протягом місяця).

Такі реалії…

Поїхали дальше,

Список документів, які потрібно подати в Міністерство юстиції України:

— заява про акредитацію за формою, що затверджується Мін’юстом;
— копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації (це може бути, наприклад, Витяг з торгового або судового реєстру. Все залежить від того, в якій країні зареєстровано юридичну особу);
— копії установчих документів іноземної неурядової організації;
— рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу та призначення його керівника (це може бути протокол вищого органу, який має право приймати такі рішення. Тут, бажано надіслати їм список питань порядку денного, щоб уникнути в майбутньому труднощів);
— статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність статуту (положення) передбачена);
— довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано;
— документ про внесення плати за акредитацію в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ).

ВАЖЛИВО!
На всіх документах обов’язково має стояти апостиль! Після цього, ви повинні надіслати їх на переклад і засвідчити нотаріально. Копії документів, засвідченні нотаріально не приймаються!

Документи ви можете надіслати поштою або ж закинути в скриньку за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 10.
Телефони відділу реєстрації громадських об’єднань: 233-66-54, 233-65-34.

Коментарі

Поділитися публікацією

Leave a Comment